about
Shape
Shape
Icon
Icon

Aanmelding en Contactinformatie

Wilt u zich aanmelden voor behandeling? Dat kan op eigen initiatief, maar een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk. Klik op onderstaande knop voor het aanmeldformulier.

AANMELDFORMULIER

Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u meer informatie? Via onderstaande knop kunt u ons een beveiligd bericht sturen via Zivver. Dit zorgt ervoor dat uw bericht versleuteld wordt verstuurd en alleen door ons gelezen kan worden.

START BEVEILIGD BERICHT

Praktijk gegevens

Haoma GGZ B.V
AGB-code
• Praktijk: 03040023
• Persoonlijk: 03306435

Kvk nummer 87525313

BIG-registratie
Arts | Psychiater: 39913654601
Beroepsverenigingen en BIG register
Aangesloten bij:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie Medisch Specialisten, KNMG.
U kunt het kwaliteitsstatuut hier downloaden.

Contracten:

We hebben contractuele overeenkomsten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, ONVZ, ASR en DSW en RMA, Helaas hebben we geen contracten met CZ, Ohra en Delta Lloyd. Omdat we uitsluitend werken met gecontracteerde zorgverzekeraars, zijn we niet in staat om patiënten in behandeling te nemen die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben.

Vanwege het beperkte omzetplafond en het hoge aantal patiënten dat verzekerd is bij VGZ, kunnen wij dit jaar helaas geen nieuwe VGZ-patiënten in behandeling nemen.
Bekostiging en tarieven

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. De behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Voor de tarieven van de NZa klik hier Tarief voor zelfbetalers: het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische ggz. Voorwaarden en tarief no-show: bij niet verschijnen op een afspraak zonder berichtgeving of als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt (met uitzondering van calamiteiten), wordt het no-show tarief van € 50,00 in rekening gebracht.Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van cookies en Google Analytics om statistieken over websitegebruik te verzamelen en onze diensten te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze praktijk. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Privacy

Wij zijn geregistreerd in het BIG-register en zijn dus gebonden aan de (medische) beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Een uitzondering hierop is de communicatie met de verwijzer. U kunt ervoor kiezen om hier geen toestemming voor te geven. Uw zorgverzekeraar ontvangt administratieve gegevens en de diagnosecode, maar nooit inhoudelijke behandelgegevens. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Voor elke andere vorm van informatie-uitwisseling met andere belanghebbenden dan uw verwijzer (bijvoorbeeld andere medisch specialisten, een bedrijfsarts of UWV-arts) wordt per geval expliciet uw toestemming gevraagd. U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, tenzij u anders wenst en dit aan ons laat weten. Voor meer informatie raden wij u aan om ons privacybeleid te raadplegen. Klik hier voor onze privacyverklaring.
Klachten

Het is belangrijk dat u eventuele ontevredenheid of klachten over de behandeling eerst met ons bespreekt. Mocht dit echter niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Wij zijn verplicht om u te informeren over de klachtenregeling en klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Wij volgen de klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). U kunt het klachtenreglement van de NVvP hier vinden. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u ook per e-mail contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@nvvp.net. Meer informatie is beschikbaar op de websites www.hulpgids.nl en www.degeschillencommissie.nl
Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht. U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Alle leden van de NVvP zijn collectief aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Klik hier voor het reglement van de Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken.